Afspraak maken?

Herken phishingmails

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij valse e-mails worden rondgestuurd. Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van phishingmails? Lees hieronder 6 punten waaraan je phishingmails kunt herkennen.

1. Onpersoonlijke aanhef
De e-mail is niet aan u persoonlijk gericht, maar bevat een algemene aanhef, zoals ‘Geachte klant’ of ‘Beste heer/mevrouw’.

2. Slecht taalgebruik
Lopen zinnen in de tekst niet of worden er veelvuldig spel- en grammaticafouten gemaakt? Een enkele vergissing is natuurlijk mogelijk, maar professionele bedrijven zullen in hun communicatie zo weinig mogelijk fouten maken.Vaak zijn mails met veel taalfouten vertaald door een vertaalmachine, waardoor vreemde zinnen ontstaan. Dergelijke e-mails zijn mogelijk afkomstig van criminelen uit het buitenland.

3. Onbekende e-mailadres
Controleer of het e-mailadres van de afzender dat van het bedrijf is. Hoewel bedrijven niet altijd een meteen herkenbaar mailadres zullen gebruiken (facebook.com gebruikt bijvoorbeeld adressen eindigend op facebookmail.com), is een e-mailadres eindigend op @abnambro.nl een duidelijke hint. Hier gebruiken criminelen een domeinnaam die lijkt op de officiële naam ABN AMRO, maar plaatsen er een B tussen. Bedrijven gebruiken over het algemeen geen gratis mailboxen als Hotmail of Gmail.

4. Bijlages
Criminelen sturen vaak bijlages mee zoals .zip en .dotm zoals bijvoorbeeld factuur.zip of schadeformulier.dotm. Hierin zit een programma die geactiveerd wordt zodra je het aanklikt c.q. opent. Met grote gevolgen dat bijvoorbeeld uw pc of terminal server waar u op werkt besmet raakt of erger nog, bestanden gelocked worden met gevolg dat u deze bestanden kunt weggooien.

5. Vreemde links
Een link kan op het eerste gezicht betrouwbaar lijken, maar naar een schadelijke website leiden. Controleer voordat u op een link of knop klikt waar deze naartoe leidt. Dit kunt u zien door met uw cursor boven de link te hangen, zonder er op te klikken. Bij de meeste programma’s, zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome en Outlook, verschijnt de link linksonder in beeld.

6. Vraag om persoonlijke gegevens
Bedrijven (deurwaarders, overheidsinstellingen, banken en dergelijke) vragen nooit om een wachtwoord of pincode. Gevoelige informatie zal altijd per post of aangetekende brief verstuurd worden en nooit per mail.

Heeft u een mail ontvangen en twijfelt u over de afkomst? Neem dan contact met ons op via 0316 294 111.

Terug naar overzicht